مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسین داد
نام خانوادگی:حلیمی
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

اینجانب حسین داد حلیمی متولد 1335 فرزند حسین علی از طلاب شهرستان السوال شخمیران -  ولایت دایکندی – افغانستان در سن هشت سالگی قرآن کریم را به همراه شاگردان دیگر نزد مادرم آموختم و پس از آن کتاب فارسی و شعر، منتهی الآمال و حافظ شیرازی و رساله توضیح المسائل مرحوم آیت الله حکیم (ره) را نزد علماء محلی خواندم. عامل درونی و هم تشویق مادر سبب شد علاقه پیدا کردم که در کسوت روحانیت درآیم. مرحوم پدرم یک کشاورز ساده و بیسواد و فقیر بود و زمینه تحصیل در زادگاهم نبود تصمیم گرفتم برای تحصیل علوم دینى مهاجرت کنم. در سال 51-50  به شهر کابل آمدم و گذرنامه و ویزا تهیه نموده در سال 1352 از افغانستان مهاجرت کرده از طریق کشور جمهوری اسلامی ایران وارد کشور عراق به شهر نجف اشرف شدم. در سال 53-52 مشغول تحصیل نحو، جامع المقدمات، سیوطى، منطق و مطول تفتازانی را در مدرسه علمیه بادکوبه و مدرسه قوام شیرازى نزد اساتید بزرگوار مدرس افغانی آقای شیخ غلام حسین موحدى، آقای سجودی و فقه و اصول، معالم الاصول، جلدین شرح لمعه الدمشقیه و شرح تجرید و شرح باب حادی عشررا نزد اساتید گرانقدر مرحوم آیت الله سید عباس خاتم یزدی و مرحوم شیخ علی جمعه وحیدی و مرحوم شیخ محمد عیسی احمدی و جناب شیخ محمد حسین اثنی عشری درس خواندم. با اوج گرفتن انقلاب اسلامی ایران و نهضت اسلامی در عراق و سرانجام تبعید یا مهاجرت اجباری حضرت امام خمینی (ره) از نجف اشرف و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شهادت آیت الله محمد باقر صدر و بسیاری از علماء شیعه عراق و دستگیرى، زندان، شکنجه، اعدام علماء شیعه از حوزه علمیه نجف اشرف به دست صدام خبیث و حزب بعث در سال 1358 از نجف اشرف دستگیر و در زندان بعقوبه بغداد زندانی شدم و پس از ماهها به عنایت خداوند و توجه امام عصر تبرئه و آزاد شدم و از عراق به جمهوری اسلامی ایران  سفر کردم. الف) فقه و اصول و فلسفه : پذیرش سال 1359. در حوزه علمیه قم، کتاب مکاسب و رسائل شیخ اعظم انصاری (ره)  و جلدین کفایه الاصول و بدایه الحکمه و نهایه الحکمه علامه طباطبائی را از محضر اساتید عالیقدر مرحوم ستوده، مرحوم شیخ احمد پایانى  و مصطفی اعتمادی و کلیه دروس جنبی را تا سرحد کارشناسی ارشد در رشته فقه و معارف را از اساتید محترم مدرسه مبارکه حجتیه و مرعشیه فرا گرفته و به پایان رساندم. ب) حقوق : دوره کارشناسی حقوق را در رشته قضاوت در حد کارشناسی در مجتمع آموزشی عالی شهید بلخی قم و مدرسه مرعشیه از محضر اساتید حوزه و دانشگاه استفاده کرده و به پایان رساندم. از سال 1382 در سطح چهارم درس خارج فقه و اصول از محضر آیات عظام ( دام عزهم) مکارم شیرازی، وحید خراسانى، علی رحمانی سبزواری بهره مند می شوم و در کنار آن مشغول تحقیق، تبلیغ و تالیف می باشم.